Inlog formulierHome

Antwoorden op uw financiële vragen bij Info4finance

Info4finance is de website voor al uw antwoorden op uw vragen over de financiële onderwerpen pensioen, lijfrente, hypotheken, woningmarkt, verzekeringen, arbeidsongeschiktheid, lenen en sparen.

Wat is een pensioen?

Pensioen is een voorziening die erop gericht is op het verschaffen van een inkomen op een pensioengerechtigde leeftijd, bij overlijden en bij arbeidsongeschiktheid. Voor deze pensioenvoorziening heeft de overheid de AOW, ANW en WIA. Bij de werkgever wordt een aanvullende voorziening opgebouwd in de vorm van een ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat is een lijfrente?

Een lijfrente is een voorziening die u zelfstandig kan regelen en is erop gericht op het verschaffen van een periodieke uitkering op een bepaald moment bij in leven en bij overlijden. In de opbouwfase kan dit worden verzekerd in een lijfrenteverzekering of worden opgebouwd in een bancaire lijfrente (banksparen). In de uitkeringsfase voorziet het lijfrentekapitaal in een levenslange oudedagslijfrente, tijdelijke oudedagslijfrente, overbruggingslijfrente of nabestaandenlijfrente.

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is een geldlening die vaak wordt verbonden aan de woning. Dit wordt ook wel hypothecaire geldlening genoemd. Er zijn verschillende soorten hypotheken zoals onder andere de aflossingsvrije hypotheek, de spaarhypotheek, de bankspaarhypotheek, de levenhypotheek, de beleggingshypotheek, de tweede hypotheek, de dalende hypotheek en de groene hypotheek.

Wat voor soorten woningen zijn er?

Een woning kan grofweg worden onderverdeeld in een eengezinswoning of een appartement. De bewoner heeft de keuze om te huren of te kopen. In Nederland zijn er momenteel meer koopwoningen dan huurwoningen die zowel door particulieren worden verhuurd en verkocht als door woningcoorporaties.

Wat is een verzekering?

Een verzekering is een overeenkomst tussen 2 partijen bestaat uit een levensverzekering of een schadeverzekering. Een levensverzekering is een verzekering waarbij de uitkering afhankelijk is van het leven of overlijden van de verzekerde zoals een kapitaalverzekering, een risicoverzekering of een beleggingsverzekering. Een schadeverzekering is een verzekering waarbij de verzekeraar zich verplicht om tegen betaling van een premie de verzekerde schadeloos te stellen wegens verlies, schade of het gemis van verwacht voordeel dat de verzekerde zou kunnen lijden door een onzeker voorval. Schadeverzekeringen worden doorgaans ingedeeld in drie categorieën zijn brandverzekering, transportverzekering en variaverzekering.

Wat is arbeidsongeschiktheid?

Arbeidsongeschikt kan een werknemer of ondernemer worden indien hij niet in staat is arbeid te verrichten met een erkende economische meerwaarde. Gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan zowel lichamelijke al psychische oorzaak hebben. Voor de werknemer is er een basis vanuit de overheid onder de WIA. Daarnaast wordt er voor de werknemer de eerste 2 jaar bij ziekte vergoed door werkgever. De ondernemer dient door middel van een arbeidsongeschiktheidsverzekering de uitkering zelf te regelen.

Wat is een geldlening?

Geldleningen zijn er in verschillende soorten en vormen. Zo zijn er bijvoorbeeld doorlopende leningen en leningen met een vaste looptijd, en leningen met en zonder zekerheid van onderpand. Ook kunnen leningen worden onderverdeeld naar het bestedingsdoel waardoor er een hoofdverdeling ontstaat van een consumptieve lening, hypothecaire lening, effecten lening en overige leningen.

Wat is sparen?

Sparen is geld reserveren voor een bepaald doel. Je kan sparen op basis een rekening waar een garantie rente zoals een spaarrekening, internetspaarrekening en depositospaarrekening. Als werknemer kan je ook fiscaal sparen bij je werkgever in de levensloopregeling. Tevens kan er gespaard worden in de vorm van beleggen in beleggingsfondsen zoals zijn aandelenfondsen (bijvoorbeeld trackers), obligatiefondsen, liquiditeitenfondsen, onroerendgoedfondsen en mixfondsen.