Home

Lijfrentevormen

Een lijfrente is een aanspraak van een periodieke uitkeringen uit een lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente die eindigen uiterlijk bij overlijden. De uitkeringen dienen vast en gelijkmatig te zijn en mogen niet worden afgekocht, vervreemd of dienen tot voorwerp van zekerheid.  

Lees meer...  

Bancaire lijfrente

Per 1 januari 2008 is het ook mogelijk om gefaciliteerd te sparen voor de oudedag via een bankspaarvariant (banksparen). Dat kan via een geblokkeerde bankrekening of beleggingsrekening. Dit kan zowel in de opbouwfase als de uitkeringsfase. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de opbouwfase te wisselen van een lijfrenteverzekering naar een bancaire lijfrente en omgekeerd. In de uitkeringsfase kan tevens een keuze worden gemaakt tussen een lijfrenteverzekering en een bancaire lijfrente.

Lees meer...  

Overbruggingslijfrente

Bij de overbruggingslijfrente eindigen de uitkeringen van de lijfrente in het jaar waarin de belastingplichtige AOW leeftijd bereikt of in het jaar waarin hij een pensioenuitkering gaat genieten. De hoogte van de uitkering mag in totaal niet hoger zijn dan € 63.288,- per jaar. Bedraagt de sterftekans gedurende de looptijd van de overbruggingslijfrente minder dan 1%, dan kan van dit vereiste worden afgeweken als er 1 overlijdenskans is.

Lees meer...  
Powered by Tags for Joomla